Seniorzy
Język niemiecki 60+
Zajęcia odbywaj± się w poniedziałki w godz. 17.30-18.30
Miejsce: Klub "Szpak", ul. Seledynowa 75 a, tel. 91 4 631 744

Prowadz±ca: Katarzyna Kołakowska