Dzieci
Zajęcia umuzykalniające i chór dziecięcy SOL
Zajęcia chóralne – śpiew jest jednym z naturalnych sposobów komunikowania się. Wzmacnia więzy między ludźmi. Uczy koncentracji i uważnego słuchania. Ma terapeutyczny wpływ na człowieka – pozwala wyciszyć się, zrelaksować i rozluźnić.

Rytmika dla najmłodszych – zabawy umuzykalniające dla dzieci w wieku 3-6 lat. Relaksują i kształtują wrażliwość artystyczną.

Prowadzi: Katarzyna Ganczarska, tel. 721 608 366 we wtorki i czwartki w godz. 17-19 w klubie „Smyk”.