Seniorzy
Kluby Seniora: Dąb i Wielgowo 60+
Są to już funkcjonujące grupy środowiskowe, złożone z osób starszych, które przyjaźnią się, jednak ich formuła jest cały czas otwarta na przybywanie nowych uczestników. Ogólne spotkania uczestników odbywają się co najmniej raz w tygodniu. Celem działania Klubów seniora jest: stworzenie przyjaznej przestrzeni, zagospodarowanie czasu wolnego, przeciwdziałanie samotności i depresji, nawiązanie przyjaźni, pobudzenie aktywności obywatelskiej, promocja zdrowego stylu życia, promocja postaw ekologicznych, uzyskanie rówieśniczego wsparcia w razie potrzeby. Spotkania prowadzone są przez samych seniorów – osoby najaktywniejsze i mające zaufanie pozostałych. Stanowią one tzw. Rady Klubów, które opracowują roczne programy działania Klubu i koordynują ich realizację.
Kluby mają swoje stałe siedziby i swój regulamin. W swoich siedzibach seniorzy mają do dyspozycji aneksy kuchenne, toalety i sale klubowe, których wystrój i wyposażenie oddaje charakter tych pomieszczeń. To jest ich miejsce – ich dom. Oprócz tego seniorzy odpowiednio do potrzeb korzystają z innych pomieszczeń i klubów Fundacji, np. z sali koncertowej, baletowej lub gimnastycznej. Klubowicze biorą udział w prelekcjach przygotowywanych specjalnie dla tej grupy wiekowej przez specjalistów z dziedziny problematyki dyskryminacji i wykluczenia społecznego oraz z dziedziny ekologii. Organizują również spotkania taneczne w plenerze i wycieczki. Klub „Wielgowo 60+” korzysta z siedziby Rady Osiedla, czasem także z pomieszczeń w szkole i bibliotece w pobliżu swojej siedziby.

Spotkania Klubu Seniora "Dąb" w środy o godz. 15

Zajęcia współfinansowane ze środków Miasta Szczecin w ramach zadania „Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie klubów seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2021”.