Dzieci
Kreatywna Pracownia Muzyczna - warsztaty dla dzieci
Zawieszone
Fundacja zaprasza starsze dzieci (kl. IV-VI SP) na spotkania warsztatowe w Kreatywnej Pracowni Muzycznej. Instruktorzy poprowadz� Was w ciekawy �wiat muzyki. W przyjaznej, zabawowej atmosferze nauczycie si� gry na instrumentach takich jak gitara, keyboard i instrumenty perkusyjne. Spr�bujecie �piewu i eksperymentowania z d�wi�kami. W trakcie warsztat�w nabierzecie �mia�o�ci wyra�ania siebie poprzez muzyk� i odkryjecie w�asne talenty.
Warsztaty prowadz� muzycy: Marek Trybusz i Witold Smykowski - absolwenci Akademii Sztuki w Szczecinie.


Zaj�cia odbywaj� si� w poniedzia�ki w godzinach 16.00 - 17.00 na I pi�trze budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Seledynowej 109 na osiedlu Bukowym.

Zaj�cia s� bezp�atne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wi�cej informacji w biurze Fundacji przy Seledynowej 91a pod telefonem:
91 463 17 44 - biuro Fundacji lub 512 902 702 - instruktor.

Projekt wsp�finansowany ze �rodk�w Miasta Szczecin.