DzieciMłodzież
Kreatywna Pracownia Muzyczna - warsztaty dla młodzieży
Zawieszone
Klub młodzieżowy "Talenciarnia" zaprasza m�odzie� na spotkania w Kreatywnej Pracowni Muzycznej. Instruktorzy poprowadz� Ci� w przygod� z muzyk�. Eksperymentowanie z d�wi�kami daje wiele rado�ci i pozwala przymierzy� si� do muzycznej tw�rczo�ci. To miejsce dla tych, kt�rzy chc� spr�bowa�. Mo�esz si� tu uczy� albo doskonali�. Ka�de spotkanie to gra na wybranym przez ciebie instrumencie: gitarze klasycznej lub elektrycznej, perkusji, keyboardzie i innych. Nie tylko gramy i �piewamy znane i popularne utwory. Je�li chcesz, mo�esz doskonali� sw�j �piew lub te� nauczy� si� komponowania utwor�w.
Uczestnicy warsztat�w w przyjaznej grupie, co roku wsp�lnie komponuj� w�asny utw�r, kt�ry potem nagrywaj� w profesjonalnym studio.

Warsztaty prowadz� muzycy: Marek Trybusz i Witold Smykowski - muzycy, absolwenci Akademii Sztuki w Szczecinie

Zaj�cia odbywa� si� b�d� w poniedzia�ki w Klubie M�odzie�owym "Talenciarnia" ul. R�owa 17, w dw�ch grupach wiekowych:
  • 15:45 - 16:45 - dzieci (od IV do VI kl. szko�y podstawowej);
  • 17:00 - 18:30 - m�odzie� gimnazjalna i licealna.

Zaj�cia s� bezp�atne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wi�cej informacji w biurze Fundacji przy Seledynowej 91a pod telefonem:
91 463 17 44 - biuro Fundacji lub 512 902 702 - instruktor.

Projekt wsp�finansowany ze �rodk�w Miasta Szczecin.