Seniorzy
Warsztaty komputerowe dla 60+
brak oferty II procze 2019 r.

Zapraszamy osoby powyej 60. roku ycia na warsztaty komputerowe.

1. Poziom podstawowy - zajcia od 24 kwietnia 2018 r.
grupa I: wtorek 16.30-18.30 i czwartek 16.30-18.30
grupa II: wtorek 18.30-20.30 i roda 16.30-18.30

2. Poziom rednio-zaawansowany - zajcia od 29 maja 2018 r.
wtorek: 16.30-18.30
czwartek: 16.30-18.30

Zajcia prowadzi - p. Andrzej Zielaskowski
Zapisy oraz szczegowe informacje: tel. 91/46 31 744