Seniorzy
Warsztaty komputerowe dla 60+
Zapraszamy osoby powyżej 60. roku życia na warsztaty komputerowe.

1. Poziom podstawowy - zajęcia od 24 kwietnia 2018 r.
grupa I: wtorek 16.30-18.30 i czwartek 16.30-18.30
grupa II: wtorek 18.30-20.30 i środa 16.30-18.30

2. Poziom średnio-zaawansowany - zajęcia od 29 maja 2018 r.
wtorek: 16.30-18.30
czwartek: 16.30-18.30

Zajęcia prowadzi - p. Andrzej Zielaskowski
Zapisy oraz szczegółowe informacje: tel. 91/46 31 744