Seniorzy
Język angielski
Klub Bukowe:
Zajęcia w środy:
Grupa początkująca w godz. 9.00-10.00
Grupa średniozaawansowana w godz. 10.00-11.00

Zajęcia we czwartki:
Grupa zaawansowana w godz. 17.00-18.30

Klub Bukowe (ul. Seledynowa 91a). Tel. 91 4631 744

Prowadzący: Jan Winarski

Klub Dąb:
Zajęcia odbywają się we wtorki.
Grupa początkująca w godz. 8.30-9.30
Dodatkowa "0" w godz. 9.30-10.30
Grupa średnio zaawansowana w godz. 10.30-11.30
Grupa zaawansowana w godz. 11.30-12.30
Konwersacje w godz. 12.30-13.30
Klub Dąb (ul. Rydla 93). Tel. 91 4626 622

Prowadzący: Agnieszka Mazur