DorośliSeniorzy
Gimnastyka dla Pań
Dobra kondycja fizyczna uzyskana poprzez systematyczny trening wzmacnia także siłę wewnętrzną, umiejętność radzenia sobie ze stresem, świadomość swojej osobowości i pozytywną percepcję własną.
Silne kobiety pozostają młode, a te, które ćwiczą regularnie, mogą nawet "cofnąć czas”.

Klub D�b (ul. Rydla 93)
Prowadzący: Jaros�aw Miciuk
Zajęcia: we wtorki i w czwartki w godz. 19.00-19.45

Klub Szpak (ul. Seledynowa 75a)
Prowadzący: Barbara Górecka
Informacje: tel. 91 4631-744