23, 25, 30 lipca 201301 sierpnia 2013
Wydarzenia: Warsztaty komunikacji dla 60+

Zapraszamy osoby po 60-tym roku ycia na warsztaty psychologiczne podczas, ktrych uczestnicy zdobd wiedz i umiejtnoci oraz wzmocni pozytywne postawy w zakresie zachowania asertywnego, poczucia wasnej wartoci, budowania trwaych relacji z innymi osobami. Warsztaty odbd si w dniach od 23.07.2013 do 03.08.2013 w klubie "Db" przy ul. Rydla 93 (os. Soneczne). Zajcia s nieodpatne. Zapisy w biurze Fundacji od poniedziaku do pitku w godz. 8.00-15.00, tel. 91 4 631 744. Warsztaty zostay dofinansowane w ramach zadania "Centrum Aktywnoci Seniora" ze rodkw Ministra Pracy i Polityki Spoecznej.