DzieciMłodzież
Wydarzenie w ramach projektu Szczeciński Program Streetworkingu

W dniach 22.07 - 28.07 Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" zorganizowała II edycję wakacyjnego wypoczynku stacjonarnego dla swoich podopiecznych w uzupełnieniu zajęć klubowych i wychowawczych prowadzonej Podwórkowej Placówce Wsparcia Dziennego "Piotruś Pan".


Podopieczni placówki funkcjonują głównie na Prawobrzeżu Szczecina. Tu mieszkają i tu chodzą do szkoły. Fundacja stara się dbać o to, by wychowankowie nie tylko nie unikali wysiłku fizycznego i aktywności fizycznej ale interesowali się otoczeniem, kulturą oraz urokami całego miasta. Czas wolny od zajęć szkolnych jest czasem szczególnym, kiedy dzieci i młodzież częściej podejmują ryzykowne zachowania. Często wypełniony wirtualną rzeczywistością wyzwalających agresję gier komputerowych lub poszukiwaniem kontaktów i zrozumienia w sieci. Z powyższych względów Fundacja stworzyła wychowankom alternatywę w postaci aktywnych, sportowo-rekreacyjnych wakacyjnych półkolonii. Dwutygodniowy program miał przeciwdziałać demoralizacji, stanowić profilaktykę zdrowotną i promować aktywne spędzanie czasu wolnego.

Młodzież i dzieci uczestnicząc w "Wakacjach z przygodą w miejskiej dżungli" wzięły udział w programie edukacyjnym oraz rekreacyjno-turystycznym. Czas spędzony aktywnie odpowiadać miał naturalnym ich potrzebom: poznawczym, ruchu, wyładowania energii, działania i zabawy. W ramach zorganizowanych półkolonii 28 dzieci i młodzieży w wieku 8-17 lat wzięła udział w szeregu atrakcji. Były takie służące edukacji i rozwojowi poznawczemu, jak zajęcia z wychowawcą w osiedlu zamieszkania (zajęcia z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, elementami zajęć artystycznych oraz gier i zabaw ruchowych np. podchody, chowanego, modelowanie balonów, rysowanie kredą, robienie masek z papieru), spacery po centrum miasta. W związku z tym, że czas wakacji ma być czasem odpoczynku i dobrej zabawy, podopieczni Fundacji wzięli także udział w szeregu atrakcji rekreacyjnych w przestrzeni miejskiej, takich jak kino, Szczecin Toys Garden, Paintball, rejs edukacyjno-krajoznawczy, Kids Arena. Dzieci odwiedziły także Folwark Podkowa, gdzie miały okazję podpatrzeć i nakarmić zwierzęta w mini zoo, a także Muzeum szczęścia - Be Happy Sweet Art. & Illusion Museum.

Korzystanie z atrakcji w przestrzeni miejskiej miało na celu przede wszystkim rekreację, ale też nieformalną edukację. W każdym z zaplanowanych miejsc można zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności, a także nauczyć się ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego. Gry i zabawy sportowe stworzyły okazję do kształtowania i wzmacniania postawy fair-play, zdrowej rywalizacji, organizacji czy współdziałania w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu. Zajęcia pedagogiki zabawy z elementami artystycznymi w miękki sposób uczyły i rozwijały funkcje poznawcze. Dzieci i młodzież miały okazję sprawdzić się w różnych formach aktywności, poznać swoje mocne i słabe strony, nauczyć się radzić sobie z porażką, pokonywania trudności i podejmowania kolejnych wysiłków. Zajęcia miały na celu także dobrą, wspólną zabawę, promowanie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, ale także kształtowania umiejętności społecznych, takich jak dbałość i odpowiedzialność za siebie, drugiego człowieka i grupę.
Półkolonie "Wakacje z przygodą w miejskiej dżungli" współfinansowane były przez Miasto Szczecin.