Seniorzy
Aktualności: Warsztaty komputerowe dla 60+
Serdecznie zapraszamy seniorów do udziału w warsztatach komputerowych. Oferta skierowana jest do osób 60+, które zainteresowane są:
• nauką obsługi komputera;
• rozwojem umiejętności korzystania z Internetu;
• sprawnym komunikowaniem się z rodziną i/lub znajomymi mieszkającymi poza krajem
Terminy zajęć:
• grupa podstawowa:09.04-09.05.2019r. (16 godzin zajęć, zajęcia prowadzone we wtorki i czwartki);
• grupa średniozaawansowana:09.04-09.05.2019r. (16 godzin zajęć, zajęcia prowadzone we wtorki i czwartki);
• grupa zaawansowana:14.05-06.06.2019r. (16 godzin zajęć, zajęcia prowadzone we wtorki i czwartki).

Koszt warsztatów wynosi: 60,00 zł

Zajęcia będą odbywać się w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Seledynowej 109 w Szczecinie.

Zapisy przyjmowane są w Biurze Fundacji przy ul. Seledynowej 91A w Szczecinie.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 91 463 17 44.

Warsztaty realizowane w Centrum Aktywności Seniora - Prawobrzeże w ramach zadania publicznego
"Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin" współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin w 2019 r.