DzieciMłodzież

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

"Jestem przyjacielem zwierząt"

WYNIKI
Grand Prix

Nagrody są równorzędne. Nazwiska laureatów zostały podane w porządku alfabetycznym.

NAGRODY
5 - 7

8 - 10

11 - 13

14 - 16Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
"Jestem przyjacielem zwierząt"

Wyróżnienia są równorzędne. Nazwiska laureatów zostały podane w porządku alfabetycznym

WYRÓŻNIENIA

5 - 7

8 - 10

11 - 13

14 - 16