DzieciMłodzież
W zajęciach plastycznych uczestniczą dzieci w wieku od 5-12 lat. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i piątki w godz. 14.30-18.30 w Klubie Osiedlowym "Dąb" na os. Słonecznym, a we wtorki i czwartki w Klubie "Szpak" na os. Bukowym. Każde dziecko może wziąć udział w zajęciach 2 razy w tygodniu.
Odpłatność - 40 zł miesięcznie.
Istotą tych zajęć jest indywidualna praca dziecka. Dzieci doskonalą umiejętności manualne i wyobraźnię twórczą, rozwijają zainteresowania i zdolności plastyczne. U najmłodszych uczestników wykształcane są podstawowe nawyki i umiejętności warsztatowe, ale przede wszystkim wzbudzane ich zainteresowanie działalnością plastyczną. Dzieci pracują na dużych formatach: od A3 do A2, zajmują się rysunkiem, malarstwem i technikami mieszanymi. Starsze poznają trudniejsze techniki: koloraże, batiki i linoryty. Owocuje to osiągnięciami najlepszych wychowanków w konkursach plastycznych: miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Nagrodzone prace prezentowane były na wystawach pokonkursowych w Polsce (m.in. Szczecin, Warszawa, Toruń, Gdańsk, Elbląg, Kraków, Lublin, Rybnik, Łódź, Częstochowa) i za granicą (Niemcy, Ukraina, Słowenia, Słowacja, Mołdawia, Macedonia, Francja, Rosja, Finlandia, Szwecja, Chiny, Japonia).

Dla starszych osób (13-15 lat) bezpłatne warsztaty plastyczne odbywają się w Klubie Młodzieżowym "Talenciarnia" (os. Bukowe, ul. Różowa 17) w każdą środę w godz. 16-19. Przeżycia estetyczne związane z własną twórczością mają niebagatelny wpływ na inne działania młodego człowieka, kształtują bowiem jego przeżycia intelektualne i moralne. Kształtowanie zainteresowań może służyć również jako skuteczna metoda w zwalczaniu trudności wychowawczych.

Zajęcia plastyczne prowadzi Małgorzata Wrzosińska, tel. 690 932 100.