Dorośli
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości na Prawobrzeżu zostały pięknie zaakcentowane przez dzieci i młodzież. W dniu 11 listopada br. w czasie uroczystości przy Pomniku Niepodległości na osiedlu Słonecznym pojawiły się piękne i wzruszające plakaty autorstwa dzieci i młodzieży.
Był to finał konkursu plastycznego pt. "Patriotyzm na plakacie", zorganizowanego przez Fundację Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże". W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 37, Szkoły Podstawowej nr 74, Zespołu Szkól nr 1, Gimnazjum nr 29 oraz Gimnazjum nr 39. Plakaty są nie tylko plastycznie piękne ale wyrażają wiele treści patriotycznych . Są dowodem na to, że młode pokolenie kocha swoją ojczyznę i promuje to, co polskie. Wyboru prac dokonali zebrani na uroczystości mieszkańcy. Oto laureaci konkursu:
W kategorii szkół podstawowych
I miejsce - LAURA NARLOCH - uczennica SP nr 37
II miejsce - KINGA MANTAJ - SP nr 65 (Zespól Szkół nr 1)
III miejsce - ZUZANNA ZGLIŃSKA - SP nr 37

W kategorii gimnazjów
I miejsce - NATALIA NARLOCH - uczennica GM nr 39
II miejsce - NATALIA POPŁAWSKA - uczennica GM nr 26
III miejsce - MAJA MARCHWIANY oraz KINGA WESTFAL - uczennice GM nr 29
Opiekunami dzieci i młodzieży ze strony szkoły są: p. Jowita Fiedorowicz z SP nr 37, p. Teresa Idźkowska z SP 65, p. Anna Filiks z SP nr 74 oraz p. Janusz Kułakowski z GM nr 29.

Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" gratuluje serdecznie samym laureatom.

Gratulujemy także ich rodzicom oraz nauczycielom za wychowanie do prawdziwych wartości.

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowała Rada Osiedla Spółdzielczego Słoneczne Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb".