Wydarzenie w ramach projektu KULTURA 2016
Aktualności: Warsztaty plastyczne dla młodzieży
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże", zaprasza młodzież gimnazjalną i licealną do udziału w warsztatach plastycznych.
Warsztaty dają młodzieży sposobności do wyrażania swoich uczuć, przeżyć i sądów o otaczającej rzeczywistości - tak potrzebnego w wieku adolescencji. Poprzez propagowanie dostępu do twórczości plastycznej dajemy młodzieży szansę na rozwój wrażliwości i potrzeby przeżywania piękna. Przeżycia estetyczne, związane z własną twórczością mają niebagatelny wpływ na kształtowanie intelektu i moralności a rozwijanie zainteresowań służy wspieraniu rozwoju emocjonalnego młodych ludzi. Poważne zainteresowanie sztuką może również stanowić uwarunkowanie dla budowania pozytywnej tożsamości oraz być w przyszłości kierunkiem życiowej samorealizacji.

Podczas zajęć młodzi plastycy będą pracowali technikami takimi jak:
  • rysunek (ołówek, pastele olejne i suche),
  • malarstwo (kolorowym tuszem na papierze, farbami akrylowymi na płótnie),
  • grafika (monotypia, linoryt),
  • techniki mieszane, dekoracyjne (koloraże, batiki, aplikacje łączone),
  • sztuka użytkowa (ozdoby biżuteria, dekoracje wnętrz),
  • kartki okolicznościowe, tworzenie scenografii do przedstawień grup teatralnych działających przy Fundacji.

Zajęcia odbywają się we środy w Klubie młodzieżowym "Talenciarnia", przy ul. Różowej 17, w godzinach 17:00 - 18:30.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Więcej informacji w biurze Fundacji przy Seledynowej 91a lub pod telefonem: 91 463 17 44 - biuro Fundacji

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin w ramach zadania "Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeżu".