Wydarzenie w ramach projektu KULTURA 2016
Zapraszamy do Kreatywnej Pracowni Muzycznej
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza dzieci i młodzież do Kreatywnej Pracowni Muzycznej.
Ideą Pracowni jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do muzyki oraz pobudzanie w nich chęci do otwarcia się na świat sztuki. Zajęcia oprócz rozwijania umiejętności technicznych takich jak gra na instrumentach (gitara, gitara basowa, instrumenty perkusyjne, zestaw perkusyjny), śpiew, mają motywować uczestników do kreatywnego myślenia i twórczości własnej, pozbawionej barier postawionych im przez stereotypy i narzucone granice.
Zajęcia w Pracowni Muzycznej są ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, pomocą w znalezieniu pomysłu na siebie, możliwością odnalezienia nowych zainteresowań, pasji, a także rozwój emocjonalny i społeczny.
W planach mamy: poszerzenie składu istniejącego już młodzieżowego zespołu muzycznego,
naukę podstawowych zasad aranżacji utworów muzyki popularnej, komponowanie własnych utworów, spotkania z kompozytorami, występy ze szczecińskimi muzykami, pobudzanie kreatywności i podnoszenie pewności siebie uczestników, rozwijanie nabytych umiejętności praktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko pojętej sztuki muzycznej.
Kreatywną pracownię prowadzi dwóch młodych artystów-muzyków, instruktorów muzycznych, absolwentów Akademii Sztuki w Szczecinie.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w Klubie młodzieżowym "Talenciarnia" przy ul. Różowej 17, w dwóch grupach wiekowych:
-15:45 - 16:45 - dzieci (od IV do VI kl. szkoły podstawowej);
-17:00 - 18:30 - młodzież gimnazjalna i licealna.

Zajęcia są bezpłatne.
Więcej informacji w biurze Fundacji przy Seledynowej 91a pod telefonem: 91 463 17 44 - biuro Fundacji lub 512 902 702 - instruktor.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Szczecin, w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego na Prawobrzeżu.