Wydarzenie w ramach projektu "Centrum NIE- zależnych"
Konkurs zorganizowany był w ramach programu profilaktycznego "Centrum Nie - zależnych", który Fundacja zrealizowała w 2015 r. przy dofinansowaniu ze środków Gminy Miasto Szczecin. Program ten skierowany był do dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół na Prawobrzeżu Szczecina.
Fundacja od wielu lat podejmuje działania edukacyjne, promujące zdrowy styl życia.
Konkurs "Nałogoodporni i Cyberniezależni" miał na celu wymianę wiedzy oraz doświadczeń związanych z poważnymi współczesnymi zagrożeniami wynikającymi z ogólnego dostępu do alkoholu, środków psychoaktywnych oraz nadużywania Internetu.
Młodzi uczestnicy konkursu dla wyrażenia swoich refleksji, mogli użyć różnorodnych środków artystycznych: prozy, poezji lub pracy plastycznej.
Jury konkursowe nagrodziło następujące osoby:
W kategorii poezja:
  • Mateusz Czekalski, uczeń Gimnazjum 33 w Szczecinie
W kategorii proza:
  • Nicola Herosimczyk, uczennica Gimnazjum nr 33 w Szczecinie
  • Celina Sikorska, uczennica Gimnazjum nr 39 w Szczecinie
  • Julia Perzyńska-Wydrych, uczennica Gimnazjum nr 29 w Szczecinie

W kategorii plastyka:
  • Weronika Fiedorowicz, uczennica Gimnazjum nr 7 w Szczecinie
  • Jan Łubiarz, uczeń Gimnazjum nr 7 w Szczecinie

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016r o godzinie 15.00 w Klubie Osiedlowym "Bukowe" przy ul. Seledynowej 91a w Szczecinie.
Gratulujemy zwycięzcom oraz ich opiekunom - nauczycielkom: p. Ewie Abratkiewicz, p. Dorocie Prajsner, p. Honoracie Zarembie i p. Monice Zdybickiej.
Dziękujemy także wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu za ich osobiste zaangażowanie twórcze w tak ważne dla rozwoju i życia problemy.Nagrodzone teksty:
prawobrzeze.org.pl//files/pliki/pl 29file.rtf
prawobrzeze.org.pl//files/pliki/pl 30file.doc
prawobrzeze.org.pl//files/pliki/pl 31file.doc