Komisja XVIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pt. "Europejskim Szlakiem Gotyku Ceglanego 2015" wybrała najlepsze prace. Na konkurs wpłynęło 235 prac z 54 placówek kultury i szkół z Polski i Niemiec. Konkurs rozstrzygany był w 3 kategoriach wiekowych : 8 - 12 lat, 13 - 15 lat, 16 - 19 lat. Oceniano następujące techniki: malarstwo, grafikę i rysunek.
Komisja w składzie:
Przewodniczący: Stanisław Rybak - artysta plastyk;
członkowie: Małgorzata Wrzosińska - instruktor plastyki;Angelika Naguszewska - sekretarz jury, uznała, że nadesłane na konkurs prace (zgodne z regulaminem), prezentują wysoki poziom artystyczny i oryginalność, wiernie odtwarzają zabytki Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, prezentują szeroką paletę barw oraz wysoki poziom trudności wykonania.

Po końcowej ocenie Komisja przyznała po 3 nagrody w kategoriach wiekowych 8- 12, 13-16, 17-19 lat, 2 wyróżnienia w kategorii 8-12 lat oraz 4 wyróżnienia poza regulaminem.

Razem Komisja przyznała: 9 nagród, 2 wyróżnienia regulaminowe oraz 4 wyróżnienia poza regulaminem.

Dodatkowo 4 prace z Polski i 2 z Niemiec zostały zakwalifikowane na pokonkursową wystawę.

Uroczyste rozdanie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się 18 października 2015 r. w Galerii "Kontrast" w Klubie Osiedlowym "Dąb" o godz. 13:00.

Komisja składa podziękowania i gratulacje autorom, nauczycielom i instruktorom za twórczy wkład pracy oraz podjęcie idei konkursu.

Lista osób wyróżnionych i nagrodzonych: prawobrzeze.org.pl//files/pliki/pl 26file.pdf

Konkurs współfinansowany przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie - Ewę Stanecką.