Wydarzenie w ramach projektu Obóz socjoterapeutyczny "Można inaczej"
Od 11 do 18 lipca 2015 r. wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego Klubu Młodzieżowego "Talenciarnia", mają możliwość kreatywnego spędzania czasu na obozie socjoterapeutycznym "Można inaczej", na Pojezierzu Drawskim.
W malowniczym ośrodku agroturystycznym w Gwdzie Wielkiej, obozowicze poznają walory turystyczne i rekreacyjne okolic Pojezierza Drawskiego oraz mają możliwość uczestniczenia w zajęciach socjoterapeutycznych. Bardzo ważne, aby młodzież poznała wartościowe formy spędzania wolnego czasu. Poprzez aktywny wypoczynek, zdobywają umiejętności zdrowej rywalizacji, pokonywania własnych słabości oraz poznają alternatywne możliwości wyładowania swoich emocji, bez stosowania przemocy. Zależy nam również na zacieśnieniu pozytywnych więzi rówieśniczych w grupie wychowanków.
W programie:
  • treningi sprawnościowe z elementami survivalu;
  • turystyka rowerowa, krajoznawcza, piesza;
  • spływ kajakowy, zajęcia sportowe i zabawy integracyjne dla młodzieży;
  • zajęcia socjoterapeutyczne z elementami profilaktyki uzależnień i budowanie świadomości o szkodliwości środków psychoaktywnych.
Wspólne przebywanie, wędrowanie, zabawa i wypoczynek, chwilowe oderwanie się od domu, szkoły, codzienności - to wszystko od czujnym okiem wykwalifikowanej kadry opiekunów i wychowawców.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Miasto Szczecin.