Dorośli
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzee" zaprasza chtne osoby na warsztaty komputerowe - II stonia. Warsztaty wspfinansowane s ze rodkw Miasta Szczecin w ramach zadania pn. "Centrum Aktywnoci Seniora".
Zapraszamy chtne osoby powyej 50-roku ycia na warsztaty komputerowe II stopnia. Zajcia kierowane s do osb znajcych podstawy obsugi komputera, ktrych celem jest rozwinicie umiejtnoci korzystania z internetu.

Koszt warsztatw wynosi 60,00 z.

Zapisy oraz szczegowe informacje pod nr tel. 91 463 17 44.