Zakoczy si zimowy wypoczynek dla dzieci w wojewdztwie zachodniopomorskim. Za nami dwa tygodnie wsplnej zabawy podczas "Kreatywnych ferii".
W dniach od 19.01.15 do 23.01.15 (pierwszy tydzie ferii)kreatywne zajcia dla dzieci odbyy si w Klubie Osiedlowym "Db". Podczas niego najmodsi ksztacili swoje muzyczne jak i plastyczne umiejtnoci, doskonale si przy tym bawic.
W drugim tygodniu ferii od 26.01.15 do 30.01.15 dalszy cig kreatywnych zaj odby si w Klubie Osiedlowym "Szpak".
Podczas zaj plastycznych dzieci wykonyway ilustracji do wierszy poetw polskich. Prace wykonywane byy rnymi technikami plastycznymi Natomiast podczas zaj muzycznych zapoznawali si z technik gry na wybranych instrumentach, ksztacc swoj kreatywno, wyobrani i umiejtnoci muzyczne a co najwaniejsze doskonale si przy tym bawic.