Aktualnoci: KREATYWNE FERIE ZIMOWE DLA DZIECI

Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzee" zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na warsztaty muzyczne oraz plastyczne podczas ferii zimowych.

Zajcia odbd si w nastpujcych terminach:
  • 19.01 do 23.01.2015 w klubie "Db" przy ul. Rydla 93 (os. Soneczne)

  • 26.01 do 30.01.2015 w klubie "Szpak" przy ul. Seledynowej 75a (os. Bukowe),

w godzinach 10.00-14.00. Dzieci kadego dnia spdz cztery kreatywne godziny, gdzie nie bdzie czasu na nud! W programie kadego dnia:

120 minut aktywnej lekcji muzyki - warsztaty prowadzone przez pedagogw innowacyjn form audycji muzycznych. Jest to forma nauczania czcego ze sob treci dydaktyczne z zakresu muzyki oraz ich praktyczne wykorzystanie poprzez gr na instrumentach. Ksztatuj kreatywno, wyobrani i umiejtnoci muzyczne w ich szeroko pojtym znaczeniu. Bardzo czsto wyawiaj rwnie niewiadome, drzemice w dzieciach talenty!

W trakcie takich warsztatw uczestnicy otrzymuj moliwo gry na wybranym przez siebie instrumencie. Pod okiem profesjonalnych muzykw maj okazj:
  • zapozna si z technik gry na danym instrumencie
  • przeledzi jego budow oraz sposb wydobywania z niego dwiku
  • uczestniczy w zajciach z emisji gosu (rozpiewanie, wiczenia ruchowo-rozluniajce, metody oddychania przeponowego, wykorzystania odpowiednich rejestrw oddechowych uatwiajcych wydawanie dwikw).

Efektem warsztatw bdzie przygotowanie przez grup wybranego utworu muzycznego oraz wsplne wykonanie piosenki przed publicznoci.


120 minut zaj plastycznych
- wykonywanie ilustracji do wierszy poetw polskich. Prace wykonane rnymi technikami (pastele olejne, tusz czarny i kolorowy) zostan wysane na Oglnopolski Konkurs Plastyczny "Poezja w obrazach", ktrego organizatorem jest Paac Modziey w Szczecinie.

Zajcia s odpatne, 50,00 z za 1 tydzie warsztatw.

Ilo miejsc ograniczona. Zapisy oraz dodatkowe informacje w biurze Fundacji, od poniedziaku do pitku w godz. 8.00-15.00 lub pod numerem telefonu 91 4 631 744.