Zapraszamy do udziału w XVII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży "Zamki, pałace, dwory i dworki w otoczeniu parków".
Przedmiotem konkursu są prace przedstawiające zabytki architektury (zamki, pałace, dwory i dworki w otoczeniu parków), znajdujące się w okolicy zamieszkania autora.
Uczestnikami mogą być autorzy w wieku 5 - 19 lat. W związku z dużym zainteresowaniem konkursem termin nadsyłania prac mija 23 maja 2014.

Regulamin XVII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży "Zamki, pałace, dwory i dworki w otoczeniu parków".

Organizator:
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" w Szczecinie.

Cele Konkursu:
1. Kształtowanie wśród uczestników emocjonalnego stosunku do zabytków architektury i potrzeby ich ochrony.
2. Poznawanie dziedzictwa kulturowego.
3. Zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej.
4. Programowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych.
5. Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa:

1. Wiek uczestników: 5-9 lat.
2. Przedmiotem konkursu są prace przedstawiające zabytki architektury (zamki, pałace, dwory i dworki w otoczeniu parków) znajdujące się w okolice zamieszkania autora (w granicach macierzystego województwa).
3. Techniki prac: malarstwo, grafika, rysunek (nie będą przyjmowane techniki: wyklejanie bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.)
4. Format prac: A3 (42x30 cm). Dla grafik format dowolny. Prac nie należy oprawiać (prace w innym formacie nie będą brane pod uwagę).
5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi nigdzie indziej wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o takich faktach.
6. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
7. Opis pracy drukiem na odwrocie: imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres szkoły (placówki), imię i nazwisko nauczyciela (instruktora), tytuł pracy: obiekt, miejscowość i województwo, w którym się znajduje.
8. Do przesyłki należy dołączyć listę zbiorczą autorów prac opatrzoną pieczęcią szkoły (placówki).
9. Prace należy nadesłać w terminie do 23 maja 2014 pod adresem:
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże"
ul. Seledynowa 91a
70-781 Szczecin
tel./fax. 91 4 631-744

Nieprzestrzeganie powyższych punktów regulaminu spowoduje odrzucenie nadesłanych prac.

10. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac w kategoriach: wiekowych 5-7, 8-12, 13-16, 17-19 oraz prac osób niepełnosprawnych intelektualnie. W tej kategorii, komisja oceniać będzie walory artystyczne, zgodne z tematyką konkursu.
11. Kryteria oceny ustalone są w następujący sposób:
a. trafność doboru tematu pracy,
b. wyraz artystyczny,
c. oryginalność,
d. stopień trudności wykonania.
12. W każdej kategorii dla zwycięzców zostaną przyznane po 3 nagrody (I, II, III miejsce), dyplomy oraz listy uznania dla nauczycieli i instruktorów.