Aktualności: Potrzeba działań społecznych
28 października w siedzibie Fundacji Kultury i Sportu "Prawobrzeże" odbyło się spotkanie sprawozdawcze dotyczące działalności Centrum Rozwoju Rodziny oraz Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego "Talenciarnia".
Wioleta Smykowska, prezes fundacji wraz z Agnieszką Domaradzką, koordynatorem projektu Centrum Rozwoju Rodziny w rozmowie z asystentami rodzin Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie "Prawobrzeże" i ich koordynatorką Agnieszką Włodarczyk poruszyły sprawy związane z realizacją wspomnianych projektów zaproponowanych przez fundację w obszarze pomocy społecznej i współfinansowanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Centrum Rozwoju Rodziny to poradnia psychoterapeutyczna oferująca doradztwo indywidualne, par, całych rodzin oraz ofertę dla młodzieży. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego "Talenciarnia" to projekt, w ramach którego realizowana jest praca łącząca funkcje wychowawcze z opiekuńczymi w postaci prowadzenia stałej grupy dziennego pobytu dla dzieci.

Omówione zostały problemy i potrzeby wszystkich dzieci i ich rodzin. Zarówno Agnieszka Włodarczyk, jak i asystenci rodzin zauważyli, że działalność CRR jest bardzo potrzebna. Od czerwca do tej pory skorzystało z tej bezpłatnej oferty około 50 rodzin. Z obserwacji realizatorów wynika, że zapotrzebowanie na nią jest bardzo duże. Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" również docenia dużą otwartość i zaangażowanie pracowników Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Prawobrzeże we współpracy z Fundacją na rzecz klientów mieszkających w naszych dzielnicach.