Projekty społeczne
Fundacja od maja 2012 r. realizuje projekt Centrum Rozwoju Rodziny - Prawobrzeże, polegający na wspieraniu mieszkańców w formie specjalistycznego poradnictwa, terapii oraz edukacji.

Projekt CRR jest współfinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin, dlatego usługi poradni są dla klientów bezpłatne.
Dobry czas - twórcze spotkania seniorów. Zagłosuj i wesprzyj projekt!
Nasz projekt "Dobry czas - twórcze spotkania" dotarł do finału konkursu Tesco "Decydujesz, pomagamy"! Bardzo cieszymy się, że zdobył uznanie jury, a teraz prosimy o Wasze głosy 😃 Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie do urny otrzymanego podczas zakupów żetonu - o żeton trzeba poprosić . Walczymy w Szczecinie! Dziękujemy!

b>Klub Młodzieżowy "Talenciarnia" to pozytywne miejsce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku dojrzewania. Klub stwarza młodzieży wiele różnorodnych możliwości interesującego spędzenia czasu wolnego poprzez spotkania w grupach towarzyskich, rozwijanie zainteresowań, edukację psychologiczną i profilaktyczną. Różnorodność proponowanych działań wspierających młodzież emocjonalnie i rozwojowo sprawia, że każdy uczestnik odkrywa tu i rozwija własne talenty.

Klub Młodzieżowy "Talenciarnia" w realizacji w/w zadań dla dobra młodzieży i ich rodzin współpracuje z instytucjami takimi jak szkoły, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, MOPR oraz innymi, istotnymi dla osiągnięcia celów projektu.

Klub "Talenciarnia" znajduje się w miejskim rejestrze placówek wsparcia dziennego. Projekt współfinansuje Gmina Miasto Szczecin.