Projekty kulturalne
Fundacja jest przede wszystkim animatorem amatorskiego ruchu artystycznego. W klubach fundacji prowadzone są zajęcia taneczne, teatralne, wokalne i plastyczne.
Projekt zakłada poszerzenie dostępności działań animacyjnych w obszarze kultury dla szerokiego grona mieszkańców dzielnic Prawobrzeża Szczecina w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego.