Kultura 2019 - Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeżu 2019
Projekt zakłada poszerzenie dostępności działań animacyjnych w obszarze kultury dla szerokiego grona mieszkańców dzielnic Prawobrzeża Szczecina w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
W "Całorocznej ofercie programowej 2019", Fundacja planuje kontynuować dotychczasowe stałe zajęcia artystyczne, organizować nowe warsztaty oraz wydarzenia kulturalne: koncerty, spektakle, spotkania literackie i autorskie, wystawy, pokazy filmowe. W ramach "Całorocznej oferty programowej 2019" zadania będą realizowane w formie:
Zajęcia i warsztaty artystyczne:
 • Warsztaty plastyczne dla dzieci (w wieku 5 - 12 lat).
 • Kreatywna Pracownia Plastyczna (dla młodzieży 13- 19 lat)
 • Pracownia ceramiki (warsztaty dla rodzin).
 • Warsztaty malarskie (dla dorosłych).
 • Kreatywna Pracownia Muzyczna ( warsztaty dla dzieci i młodzieży).
 • Grupa teatralna (warsztaty dla dorosłych).
Pokazy filmowe:
 • Dyskusyjny Klub Filmowy kontynuacja cyklu pt. "Kino na styku kultur" (dla ogółu mieszkańców)
Koncerty:
 • Koncerty poetycko-muzyczne

Konkursy i wystawy Amatorskiego Ruchu Artystycznego:
 • Konkurs plastyczny pt. "Jestem przyjacielem zwierząt".
 • Wystawy twórczości plastycznej
Koncerty poetycko - muzyczne i spektakle:
Spektakle teatralne Amatorskiego Ruchu Artystycznego (grupa dorosłych oraz grupy młodzieżowe).
Działania te mają na celu umożliwianie mieszkańcom Prawobrzeża Szczecina uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych a także rozwoju zainteresowań, odkrywania i rozwijania talentów w trakcie zajęć organizowanych blisko ich miejsca zamieszkania. Miejscem realizacji zadania będą m. innymi kluby osiedlowe Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" oraz plenery:
 • Klub osiedlowy "Dąb" na osiedlu Słonecznym,
 • Klub osiedlowy "Szpak" na osiedlu Bukowym
 • Klub młodzieżowy "Talenciarnia"
 • Pracownia komputerowa w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym
 • Kościół przy parafii pw. Michała Archanioła w  Wielgowie
 • plenery na osiedlach Słoneczne, Bukowe .
Współtworzenie inicjatyw kulturalnych w środowisku lokalnym
W ramach porozumień o współpracy, Fundacja będzie realizować wspólne inicjatywy i wydarzenia z obszaru kultury, ze środowiskami, takimi jak:
 • Stowarzyszenie Kulturalne Wielgowo (koncert),
 • Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych Wzrokowo oraz członków Polskiego Związku Niewidomych (występ grupy teatralnej),
 • Szkoły: SP 74, SP 59, SP 37, SP 65 i inne z Prawobrzeża (udział dzieci i młodzieży w zajęciach i warsztatach).