Działania w ramach projektu
Kultura 2018
Projekt zakłada działania animacyjne w obszarze kultury, skierowane do szerokiego grona mieszkańców dzielnic Prawobrzeża Szczecina, w ramach "Amatorskiego Ruchu Artystycznego".
W ramach "Całorocznej oferty programowej 2018" zadania będą realizowane w następujących formach:

Zajęcia i warsztaty artystyczne:
• Warsztaty plastyczne dla dzieci (w wieku 5 - 12 lat),
• Kreatywna Pracownia Plastyczna (dla młodzieży 13- 19 lat),
• Pracownia ceramiki (warsztaty dla rodzin),
• Warsztaty malarskie (dla dorosłych),
• Kreatywna Pracownia Muzyczna ( warsztaty dla dzieci i młodzieży),
• Grupa teatralna (warsztaty dla dorosłych).
Pokazy filmowe:
• Dyskusyjny Klub Filmowy cykl pt. "Na styku kultur" (dla ogółu mieszkańców).

Koncerty:
Jubileuszowy Koncert Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej pt. "Piosenka na dobre i na złe",
Koncerty polskiej muzyki wokalnej - klasycznej i kameralnej,
Konkursy i wystawy Amatorskiego Ruchu Artystycznego:
Konkurs plastyczny pt. "Moja opowieść o Polsce"

Wystawy twórczości plastycznej

Spektakle:
Spektakle teatralne Amatorskiego Ruchu Artystycznego (grupa dorosłych oraz grupy młodzieżowej)

Działania te mają na celu umożliwianie mieszkańcom Prawobrzeża Szczecina uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych a także rozwoju zainteresowań, odkrywania i rozwijania talentów w trakcie zajęć organizowanych blisko ich miejsca zamieszkania.

Miejscem realizacji zadania będą m. innymi kluby osiedlowe Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" oraz plenery:
 • Klub osiedlowy "Dąb" na osiedlu Słonecznym,
 • Klub osiedlowy "Szpak" na osiedlu Bukowym
 • Klub młodzieżowy "Talenciarnia"
 • Pracownia komputerowa w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym
 • Kościół przy parafii pw. Michała Archanioła w  Wielgowie
 • plenery na osiedlach Słoneczne, Bukowe oraz Wielgowo/Sławociesze.

Współtworzenie inicjatyw kulturalnych w środowisku lokalnym
W ramach porozumień o współpracy, Fundacja będzie realizować wspólne inicjatywy i wydarzenia z obszaru kultury, ze środowiskami, takimi jak:
 • Stowarzyszenie Kulturalne Wielgowo (koncert),
 • Szkoła Przyszpitalna w Szpitalu "Zdroje"(występ grupy teatralnej),
 • Centrum Aktywności kulturalnej Osób Niepełnosprawnych Wzrokowo oraz członków Polskiego Związku Niewidomych (występ grupy teatralnej),
 • Szkoły: SP 74, SP 59, SP 37, SP 65 i inne z Prawobrzeża (udział dzieci i młodzieży w zajęciach i warsztatach),
 • przedszkola - występy grupy teatralnej dla dzieci