Dziaania w ramach projektu
Kultura 2018
Projekt zakada dziaania animacyjne w obszarze kultury, skierowane do szerokiego grona mieszkacw dzielnic Prawobrzea Szczecina, w ramach "Amatorskiego Ruchu Artystycznego".
W ramach "Caorocznej oferty programowej 2018" zadania bd realizowane w nastpujcych formach:

Zajcia i warsztaty artystyczne:
• Warsztaty plastyczne dla dzieci (w wieku 5 - 12 lat),
• Kreatywna Pracownia Plastyczna (dla modziey 13- 19 lat),
• Pracownia ceramiki (warsztaty dla rodzin),
• Warsztaty malarskie (dla dorosych),
• Kreatywna Pracownia Muzyczna ( warsztaty dla dzieci i modziey),
• Grupa teatralna (warsztaty dla dorosych).
Pokazy filmowe:
• Dyskusyjny Klub Filmowy cykl pt. "Na styku kultur" (dla ogu mieszkacw).

Koncerty:
Jubileuszowy Koncert Piosenki Dziecicej i Modzieowej pt. "Piosenka na dobre i na ze",
Koncerty polskiej muzyki wokalnej - klasycznej i kameralnej,
Konkursy i wystawy Amatorskiego Ruchu Artystycznego:
Konkurs plastyczny pt. "Moja opowie o Polsce"

Wystawy twrczoci plastycznej

Spektakle:
Spektakle teatralne Amatorskiego Ruchu Artystycznego (grupa dorosych oraz grupy modzieowej)

Dziaania te maj na celu umoliwianie mieszkacom Prawobrzea Szczecina uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych a take rozwoju zainteresowa, odkrywania i rozwijania talentw w trakcie zaj organizowanych blisko ich miejsca zamieszkania.

Miejscem realizacji zadania bd m. innymi kluby osiedlowe Fundacji Kultury, Sportu i Aktywnoci Lokalnej "Prawobrzee" oraz plenery:
 • Klub osiedlowy "Db" na osiedlu Sonecznym,
 • Klub osiedlowy "Szpak" na osiedlu Bukowym
 • Klub modzieowy "Talenciarnia"
 • Pracownia komputerowa w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym
 • Koci przy parafii pw. Michaa Archanioa w  Wielgowie
 • plenery na osiedlach Soneczne, Bukowe oraz Wielgowo/Sawociesze.

Wsptworzenie inicjatyw kulturalnych w rodowisku lokalnym
W ramach porozumie o wsppracy, Fundacja bdzie realizowa wsplne inicjatywy i wydarzenia z obszaru kultury, ze rodowiskami, takimi jak:
 • Stowarzyszenie Kulturalne Wielgowo (koncert),
 • Szkoa Przyszpitalna w Szpitalu "Zdroje"(wystp grupy teatralnej),
 • Centrum Aktywnoci kulturalnej Osb Niepenosprawnych Wzrokowo oraz czonkw Polskiego Zwizku Niewidomych (wystp grupy teatralnej),
 • Szkoy: SP 74, SP 59, SP 37, SP 65 i inne z Prawobrzea (udzia dzieci i modziey w zajciach i warsztatach),
 • przedszkola - wystpy grupy teatralnej dla dzieci