Działania w ramach projektu
KULTURA 2016
W "Całorocznej ofercie programowej 2016" Fundacja kontynuuje prowadzenie stałych zajęć artystycznych, warsztatów i wydarzeń kulturalnych - wystaw, spektakli, pokazów filmowych, koncertów i multimedialnych prezentacji sztuki.
Działania w ramach projektu, które mają na celu umożliwianie dzieciom i młodzieży, osobom dorosłym oraz seniorom rozwoju zainteresowań, odkrywania i rozwijania talentów oraz twórczego spędzanie czasu wolnego:

1. Warsztaty teatralne dla dorosłych.
2. Warsztaty plastyczne dla dzieci (w wieku 5 - 12 lat).
3. Kreatywna Pracownia Plastyczna (dla młodzieży 13- 19 lat).
4. Kreatywna Pracownia Muzyczna (warsztaty dla dzieci i młodzieży).
5. Warsztaty malarskie dla dorosłych.
5. Dyskusyjny Klub Filmowy.
6. Koncerty polskiej muzyki wokalnej.
7. Wystawy i spektakle Amatorskiego Ruchu Artystycznego oraz twórców lokalnych.

Projekt zakłada poszerzenie dostępności działań animacyjnych w obszarze kultury dla szerokiego grona mieszkańców dzielnic Prawobrzeża Szczecina.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin w ramach zadania "Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeżu"