Agnieszka Zieniewicz
wykonuje prace administracyjno-biurowe w Klubie Osiedlowym "Dąb"
Małgorzata Grzywaczewska - Wiceprezes Zarządu Fundacji
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Wioleta Smykowska
terapeutka, mgr pedagogiki specjalnej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Psychoterapeutka certyfikowana przez Wielkopolskie Towarzystwo Psychoterapii Systemowej w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą i pomocą społeczną a także wielu kursów kwalifikacyjnych specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym oraz rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w różnych obszarach: szkół, poradni, placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych.
Małgorzata Adach-Woźniakowska
Wiceprezes Zarządu Fundacji, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, specjalność: animacja społeczno-kulturalna. Jej pasją jest taniec i śpiew. Przez 14 lat tańczyła w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Pyrzyckiej. W 2000r. ukończyła studia podyplomowe, specjalność: rachunkowość.
Anna Imbiorowicz - Prezes Zarządu Fundacji
Prezes Zarządu Fundacji, mgr filologii polskiej, absolwentka studiów podyplomowych na US: „Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, "Filozofia i etyka" oraz studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu: "Public Relations – Media i Komunikowanie", moderatorka Dyskusyjnego Klubu Książki z wieloletnim doświadczeniem w pracy z literaturą, instruktorka warsztatów książkowych, bibliotekoznawca i miłośniczka literatury dziecięcej.
Małgorzata Wrzosińska
instruktorka plastyki oraz pracownik sekretariatu w Klubie "Dąb",
absolwentka Zespołu Szkół Artystycznych „TOP-ART” w Szczecinie. Od 1992 r instruktorka plastyki w Galerii Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej działającej przy Fundacji na osiedlu Bukowym, a od 1991 r. – również na osiedlu Słonecznym. Oprócz działań artystycznych jej pasją jest turystyka piesza i fotografika.
Rada Fundacji
Rada sprawuje bieżący nadzór i kontrolę działalności Zarządu Fundacji. W skład Rady wchodzą osoby powołane przez Zgromadzenie Fundatorów – działacze reprezentujący społeczność osiedli Bukowego i Słonecznego oraz Spółdzielnię Mieszkaniową „Dąb”.

W skład Rady Fundacji wchodzą:
  • Marek Jurewicz (Przewodniczący)
  • Marek Nielek (Sekretarz)
  • Marcin Kowalski
  • Józef Szwajlik
  • Józef Nowak
Zgromadzenie Fundatorów Fundacji
Fundacja powstała z inicjatywy Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” oraz innych podmiotów prawnych i osób fizycznych. Fundatorzy zbierają się raz w roku na posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów. Do kompetencji Zgromadzenia należy podejmowanie decyzji strategicznych, np. w sprawie zmian statutu, wyboru członków Rady Fundacji.