Klub Osiedlowy "SMYK"
70-781 Szczecin, ul. Różowa 17