MłodzieżDorośliSeniorzy
29 stycznia 2016 r. o godz. 19:00 Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza wszystkich fanów dobrego kina na spotkanie z cyklu "Dyskusyjny Klub Filmowy", w Klubie Osiedlowym "Dąb" wyświetlony będzie film pt. "Chce się żyć" (reż. M. Pieprzyca, 2013).
Dzieci
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza dzieci w wieku 7 - 11 lat do udziału w dwutygodniowych "warsztatach zimowych".
DzieciMłodzież

Mieszkańcy Prawobrzeża pokazali, że są przykładem dobrej praktyki integrującej społeczność lokalną wokół ważnych spraw.

DzieciMłodzież
Zamysłem konkursu było propagowanie kreatywnych zajęć oraz zniechęcanie do spożywania alkoholu i innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia.
DzieciMłodzież
Konkurs zorganizowany był w ramach programu profilaktycznego "Centrum Nie - zależnych", który Fundacja zrealizowała w 2015 r. przy dofinansowaniu ze środków Gminy Miasto Szczecin. Program ten skierowany był do dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół na Prawobrzeżu Szczecina.