O nas
Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” powstała w 1994 r. z inicjatywy Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” oraz kilku innych fundatorów w odpowiedzi na potrzeby społeczne Szczecinian zasiedlających wielkie osiedla Prawobrzeża. Od tego czasu Fundacja jest animatorem aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej mieszkańców Prawobrzeża Szczecina.


W czterech klubach osiedlowych oraz w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym odbywają się zajęcia plastyczne, wokalne, instrumentalne, taneczne, rekreacyjne, sportowe, edukacyjne (w tym kursy komputerowe). Bogata oferta sprawia, że uczestnicy, to osoby w różnym wieku – najmłodsze dzieci uczęszczające na spotkania „Akademii Malucha” mają 3 lata, najstarszy uczestnik gimnastyki dla seniorów ma 80 lat. Ważną częścią działalności klubowej są spotkania środowiskowe. Klub „Dąb” jest miejscem spotkań osób niewidomych, diabetyków oraz Sybiraków. W okresie przerw wakacyjnych kluby stają się ośrodkami półkolonijnymi. Dzieci zyskują atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu, a rodzice pewność fachowej opieki.

Fundacja jest promotorem amatorskiego ruchu artystycznego – organizuje konkursy o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. Chcąc zintegrować mieszkańców, fundacja w gamecentar.rs, każdego roku organizuje kilka dużych imprez plenerowych. Podczas festynów rodzice wraz z sąsiadami mogą podziwiać dokonania dzieci działających w kołach artystycznych oraz bawią się na koncertach gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Gwiazdami festynów byli, między innymi: De Mono, Czerwone Gitary, VOX, Jacek Wójcicki, Maciek Silski, kabaret RAK i Koń Polski. Fundacja prowadzi również projekty przyrodnicze i ekologiczne, których celem jest ukazanie walorów przyrodniczych województwa zachodniopomorskiego oraz zachęcenie Szczecinian do segregacji odpadów. Wyjątkowość Szczecina, który jest miastem wielokulturowym, zachęciła władze fundacji do realizacji projektów, które ukazują to bogactwo oraz przypominają historię regionu. Jednym z takich działań był festyn, podczas którego mniejszości narodowe zamieszkujące region – Niemcy, Romowie, Ukraińcy, Żydzi, zaprezentowali swoją kulturę.


Jedną z przyczyn powstania fundacji był brak osiedlowej bazy sportowej. Celem, który postawili sobie fundatorzy było wybudowanie kompleksu sportowego na osiedlu Bukowym. Zamysł ten udało się osiągnąć dzięki współpracy z Gminą Szczecin oraz Spódzielnią Mieszkaniową „Dąb” – powstało Centrum Sportowo-Rekreacyjne. Mieszkańcy mają do swojej dyspozycji korty do tenisa ziemnego, boiska do koszykówki, siatkówki oraz stoły do tenisa stołowego i budynek zaplecza. Powstanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego zachęciło władze fundacji do zrealizowania kolejnej inwestycji – skate-parku.


Prezes Zarządu Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże"