Ruszył Klub Brydżowy działaj±cy przy Fundacji Kultury i Sportu "Prawobrzeże" we współpracy z Zachodniopomorskim Zwi±zkiem Brydża Sportowego.
Uczestnicy zajęć plastycznych w Klubach Osiedlowych "Szpak" i "D±b" Fundacji Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zdobyli w konkursach plastycznych - miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych - już wiele nagród i wyróżnień!
18, 19 stycznia 2014
Dwa bale karnawałowe dla dzieci urz±dziła w niedzielę 19 stycznia Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże".
Dorośli
Chcesz się nauczyć grać na afrykańskich bębnach? Zapraszamy na warsztaty.
Członkowie Klubu Seniora działaj±cego przy Fundacji Kultury i Sportu "Prawobrzeże" przywitali Nowy Rok.
Dorośli20 grudnia 2013
20 grudnia w Klub Osiedlowy "DÄ„B" odbyła się Wigilia Klubu Młodzieżowego "Talenciarnia".
Wigilia Seniora
18 grudnia 2013
Członkowie Klubu Seniora działaj±cego przy Fundacji Kultury i Sportu "Prawobrzeże" spotkali się na Wigilii.
21 grudnia 2013
Agencja Artystyczna "Czar Bajek" i Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zapraszaj± dzieci w wieku 4-6 lat na warsztaty plastyczne.