Dorośli
Fundacja Kultury i Sportu Prawobrzeże zaprasza dorosłych miło¶ników teatru na cotygodniowe zajęcia teatralne dla dojrzałych. Zadanie współfinansowane jest ze ¶rodków Miasta Szczecin w ramach zadania pn. "Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeżu".
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza chętn± młodzież do udziału w cotygodniowych warsztatach plastycznych.Zadanie współfinansowane jest ze ¶rodków Miasta Szczecin w ramach zadania pn. "Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeżu".
Zapraszamy wszystkich młodych miło¶ników muzyki do uczestnictwa w cotygodniowych kreatywnych warsztatach muzycznych dzięki którym rozwin± swoje umiejętno¶ci muzyczne w wielu sferach. Zadanie współfinansowane jest ze ¶rodków Miasta Szczecin w ramach zadania pn. "Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeżu".
Zakończył się zimowy wypoczynek dla dzieci w województwie zachodniopomorskim. Za nami dwa tygodnie wspólnej zabawy podczas "Kreatywnych ferii".
Zakończył się czas zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Podczas dwóch tygodni każdy mógł znaleĽć co¶ dla siebie.

Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na warsztaty muzyczne oraz plastyczne podczas ferii zimowych.

Dorośli
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" przesyła moc życzeń...
Bal Mikołajkowy
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza dzieci w wieku 2 - 7 lat na wspaniały Bal Mikołajkowy, w trakcie którego poznaj± moc atrakcji Fabryki ¦więtego Mikołaja!