Dorośli

Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza wszystkich powyżej 50-tego roku życia na wycieczkę autokarow± do Poznania. Wyjazd odbędzie się w dniu 1 maja 2015 (pi±tek). Cena za wycieczkę - 15 zł.

Wycieczka współfinansowana ze ¶rodków Miasta Szczecin. Zapraszamy.
XVIII edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pt. "Europejskim Szlakiem Gotyku Ceglanego"
Dorośli
Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów dobrego kina na spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
Dorośli
Tradycyjnie jak co roku 21 marca członkowie Klubu seniora działaj±cego przy Fundacji Kultury i Sportu "Prawobrzeże" przywitali wiosnę.
Już po raz kolejny dzieci ze Szczecińskiego Prawobrzeża zdobywaj± najwyższe laury w prestiżowych konkursach.
Dorośli
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza chętne osoby na warsztaty komputerowe - II stonia. Warsztaty współfinansowane s± ze ¶rodków Miasta Szczecin w ramach zadania pn. "Centrum Aktywno¶ci Seniora".
Dorośli
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza wszystkich chętnych na warsztaty komputerowe - I stopnia.
Warsztaty współfinansowane s± ze ¶rodków Miasta Szczecin w ramach zadania pn. "Centrum Aktywno¶ci Seniora".

Dorośli
Fundacja Kultury i Sportu Prawobrzeże zaprasza dorosłych miło¶ników teatru na cotygodniowe zajęcia teatralne dla dojrzałych. Zadanie współfinansowane jest ze ¶rodków Miasta Szczecin w ramach zadania pn. "Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeżu".