Dorośli

Zapraszamy do korzystania z poradni konsultacyjno-terapeutycznej działaj±cej w ramach projektu Centrum Rozwoju Rodziny, przy Fundacji Kultury i Sportu "Prawobrzeże".

Trwa nabór do Klubu Młodzieżowego "Talenciarnia", działaj±cego przy Fundacji Kultury i Sportu "Prawobrzeże". Zapraszamy!

Dorośli

Fundacja Kultury i Sportu Prawobrzeże zaprasza na bezpłatne konsultacje z prawnikiem.

Klub Brydża
Dorośli

Zapraszamy wszystkich miło¶ników gier karcianych na cotygodniowe rozgrywki brydżowe!

Z inicjatywy Fundacji Kultury i Sportu Prawobrzeże został powołany do życia projekt pt. "Spotkania z Mistrzem". Jest to cykl spotkań skierowany do młodzieży Prawobrzeża Szczecina, poszukuj±cej ciekawych alternatyw spędzania wolnego czasu.

Wielki sukces Julii Taler, reprezentuj±cej Fundację Kultury i Sportu na International Children Painting Competition in Hong Kong 2013/14!

Na zaproszenie ks. Pawła Nowotarskiego, obecnie proboszcza parafii w Troszynie k. Mieszkowic, seniorzy z Klubu Seniora działaj±cego przy Fundacji Kultury i Sportu "Prawobrzeże" wzięli udział w uroczysto¶ciach dożynkowych w tej miejscowo¶ci.

Dorośli

6 wrze¶nia na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na osiedlu Bukowym odbył się festyn "Pożegnanie lata", organizowany corocznie przez Fundację Kultury i Sportu "Prawobrzeże".