Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza dzieci w wieku 7 - 11 lat do udziału w dwutygodniowych "warsztatach zimowych".

Mieszkańcy Prawobrzeża pokazali, że s± przykładem dobrej praktyki integruj±cej społeczno¶ć lokaln± wokół ważnych spraw.

Zamysłem konkursu było propagowanie kreatywnych zajęć oraz zniechęcanie do spożywania alkoholu i innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia.
Konkurs zorganizowany był w ramach programu profilaktycznego "Centrum Nie - zależnych", który Fundacja zrealizowała w 2015 r. przy dofinansowaniu ze ¶rodków Gminy Miasto Szczecin. Program ten skierowany był do dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół na Prawobrzeżu Szczecina.
Fundacja Kultury i Sportu Prawobrzeże życzy wszystkim szczę¶liwego nowego roku 2016!
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" składa wszystkim najserdeczniejsze życzenia wyj±tkowych, pięknych i radosnych ¦wi±t Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnej, pełnej ciepła i miło¶ci atmosferze!
Dorośli
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" zaprasza na wystawę prac wykonanych przez uczestników zajęć plastycznych w Klubie Osiedlowym "D±b".
Bal Mikołajkowy
6 grudnia 2015 r. (niedziela) Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" i Agencja Artystyczno-Promocyjna "Dobry Animator" zapraszaj± dzieci (w wieku 3 -9 lat) na BAL MIKOŁAJKOWY do Klubu Osiedlowego "D±b".