22 marca 2019
Dyskusyjny Klub Filmowy działaj±cy przy Fundacji Kultury, Sportu i Aktywno¶ci Lokalnej "Prawobrzeże" zaprasza miło¶ników kina na projekcję filmu pt. "Kamerdyner"
Osadzony w pierwszej połowie XX wieku dramat jest rozpisany na trzech bohaterów zbiorowych - Kaszubów, Polaków i Niemców.
DzieciMĹ‚odzieĹĽ
Ogłoszenie wyników
Międzynarodowego Konkursu Twórczo¶ci Plastycznej Dzieci i Młodzieży

"Jestem przyjacielem zwierz±t"
W dniach 26.01 - 10.02 Fundacja Kultury, Sportu i Aktywno¶ci Lokalnej "Prawobrzeże" zorganizowała VI edycję zimowego wypoczynku dla swoich podopiecznych w uzupełnieniu zajęć klubowych i wychowawczych w prowadzonych placówkach wsparcia dziennego: Klubie Młodzieżowym "Talenciarnia" oraz Placówce Podwórkowej "Piotru¶ Pan".
22 lutego 2019
Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza miło¶ników kina na film pt. "Tully"
Mówi się o tym, że macierzyństwo nie zawsze jest błogosławieństwem - czasem bywa udręk±. Że wej¶cie w rolę żony i matki często oznacza rezygnację z marzeń. Że życie przynosi rozczarowania itd. Przede wszystkim jednak "Tully" opowiada o tym, jak zachowuje się nasza psychika, gdy sytuacja nas przerasta.
Szkolenie w wymiarze 20 godzin lekcyjnych odbędzie się w soboty 9, 16 i 23 marca 2019 r. W zwi±zku z tym zapisy przedłużamy do dnia 28 lutego 2019 r. Godziny i miejsce zajęć pozostaj± bez zmian, tzn. godz. 10.00-15.00 w Klubie "D±b", ul. Rydla 93 (os. Słoneczne).
Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty.
Zapraszamy Słuchaczy UTW-SP na pierwszy wykład, który odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godzinie 17.00 w klubie "D±b", ul. Rydla 93.
Po wykładzie będ± rozdawane harmonogramy zajęć.
Od 31 stycznia od godz. 9.00 w biurze Fundacji, ul. Seledynowa 91 A, będ± prowadzone zapisy na warsztaty.
Fundacja Kultury, Sportu i Aktywno¶ci Lokalnej "Prawobrzeże" zaprasza dzieci
w wieku 7-12 lat na warsztaty plastyczne.
Zajęcia poprowadzi p. Małgorzata Wrzosińska - do¶wiadczona instruktor plastyki.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie oraz Fundacja Kultury, Sportu i Aktywno¶ci Lokalnej "Prawobrzeże", ogłaszaj± nabór na szkolenie dla nieprofesjonalistów - opieka nad osob± starsz±-zależn±.